:::

ภาษาไทย

   
# 內文開始

ฉันจะไปหางานได้ที่ไหน?

เมื่อเพื่อนผู้พำนักใหม่ต้องการหางานทำ สามารถขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานของรัฐ ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้

แถมยังให้บริการฟรี!

  • สำนักงาน(เคาน์เตอร์)บริการจัดหางานของรัฐ

โปรดนำใบถิ่นที่อยู่ในไต้หวัน(ใบกาม่า) ของท่านไปที่สำนักงาน(เคาน์เตอร์)บริการจัดหางานของรัฐ

 จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการลงทะเบียนเพื่อหางาน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงาน บริการข้อมูลการเปิดรับสมัครงานล่าสุด

 และบริการแนะนำงาน

  • กิจกรรมรับสมัครพนักงาน

ศูนย์ฝึกอาชีพและจัดหางานมีการจัดกิจกรรมรับสมัครพนักงานทั้งแบบเฉพาะองค์กร กิจกรรมนัดพบแรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ขึ้นเป็นประจำทุกเดือน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเวลา สถานที่และรายละเอียดงานที่รับสมัคร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงาน(เคาน์เตอร์)บริการจัดหางาน หรือดูได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:

เว็บไซต์ของศูนย์ฝึกอาชีพและจัดหางาน (www.ktec.gov.tw) ธนาคารทรัพยากรบุคคลของรัฐ เมืองเกาสง (app.ktec.gov.tw)

เว็บไซต์บริการจัดหางานไต้หวัน (www.taiwanjobs.gov.tw) หรือกดติดตามLINEและFBของศูนย์ฝึกอาชีพและจัดหางาน

  • ข่าวรับสมัครงาน

ศูนย์ฝึกอาชีพและจัดหางานจัดพิมพ์ข่าวรับสมัครงานเป็นประจำ สามารถไปดูข่าวรับสมัครงานล่าสุดได้ที่ที่ว่าการเขตใกล้บ้านท่าน

ฉันต้องการเข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพ!

เพื่อนผู้พำนักใหม่ที่ไม่มีงานทำสามารถเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรฝึกอาชีพของรัฐบาลได้ฟรี

ที่ช่วยเพิ่มทักษะการในการทำงาน และยังสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยเลี้ยงค่าครองชีพในระหว่างการฝึกอาชีพได้

  • ข่าวสารการเปิดชั้นเรียนฝึกอาชีพ

ในแต่ละปี ศูนย์ฝึกอาชีพและจัดหางานจะจัดเปิดหลักสูตรอบรมฝึกอาชีพในสาขาต่างๆ เช่นการบริหารจัดการธุรกิจ

เสริมสวย ทำผมการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม ขนมอบ ผู้ดูแลอนุบาล และพนักงานดูแลทำความสะอาดบ้านเป็นต้น

สามารถสอบถามข่าวสารการเปิดรับสมัครและวิธีการลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงาน(เคาน์เตอร์)บริการจัดหางานทุกแห่ง หรือดูที่เว็บไซต์ของศูนย์ฝึกอาชีพและจัดหางาน (www.ktec.gov.tw) ธนาคารทรัพยากรบุคคลของรัฐ เมืองเกาสง (app.ktec.gov.tw)เว็บไซต์บริการจัดหางานไต้หวัน (www.taiwanjobs.gov.tw)หรือโทรศัพท์ติดต่อ แผนกงานฝึกอาชีพที่จัดโดยศูนย์ฝึกอาชีพ 07-7835011แผนกงานฝึกอาชีพที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 07-7330823ต่อ 203, 206, 208,และสายตรงให้บริการฟรีทั่วประเทศ (0800-777-888)

ศูนย์และสำนักงาน(เคาน์เตอร์)

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

ศูนย์ฝึกอาชีพและจัดหางาน

ชั้น 1 เลขที่ 117 ถนนต้าผี เขตเหนี่ยวซง นครเกาสง

07-7330823

สำนักงานบริการจัดหางานเฉียนเจิ้น

ชั้น 1 เลขที่ 6 ถนนเจิ้นจง เขตเฉียนเจิ้น นครเกาสง

07-8220790

สำนักงานบริการจัดหางานซันหมิน

ชั้น 10 เลขที่ 468 ถนนต้าซุ่น 2 เขตซันมิน นครเกาสง

07-3837191

สำนักงานบริการจัดหางานจั่วอิ๋ง

ชั้น 1 เลขที่ 189 ถนนจงเหยียน เขตจั่วอิ๋ง นครเกาสง

07-5509848

สำนักงานบริการจัดหางานหนานจื่อ

ชั้น 2 เลขที่ 777ถนนเสวียจวน เขตหนานจื่อ นครเกาสง

07-3609521
07-3609522

เคาน์เตอร์บริการการจ้างงานฉีจิน

เลขที่ 2 ถนนฉีจิน 3 เขตฉีจิน นครเกาสง

07-5714116

เคาน์เตอร์บริการการจ้างงานหนานจื่อ

ชั้น 1 เลขที่ 15 ถนนจิงเอ้อ เขตหนานจื่อ นครเกาสง

07-3640508

เคาน์เตอร์บริการการจ้างงานเฉียนเจิ้น

สี่แยกถนนจงลิ่กับถนนหวนชี 1นิคมอุตสาหกรรมเกาสง เขตเฉียนเจิ้น นครเกาสง

07-8418227

เคาน์เตอร์บริการการจ้างงานเหนี่ยวซง

ชั้น 1 เลขที่ 117 ถนนต้าผี เขตเหนี่ยวซง นครเกาสง

07-7331824

เคาน์เตอร์บริการการจ้างงานเหรินอู่

เลขที่ 3 ถนนกงเยี่ย 2เขตเหรินอู่ นครเกาสง

07-3749554
07-3749564

เคาน์เตอร์บริการการจ้างงานต้าเหลียว

รถไฟใต้ดินสถานีต้าเหลียว ทางออก 2ชั้น 2

07-7825009
07-7825010

เคาน์เตอร์บริการการจ้างงานเอี้ยนเฉา

เลขที่ 1ถนนจงอัน เขตเอี้ยนเฉา นครเกาสง

07-6162801
07-6162810

เคาน์เตอร์บริการการจ้างงานลู่จู๋

เลขที่ 76 ถนนกั๋วชาง เขตลู่จู๋ นครเกาสง

07-6071047
07-6071074

เคาน์เตอร์บริการการจ้างงานฉีซัน

ชั้น 2 เลขที่ 495 ถนนเหยียนผิง 1 เขตฉีซัน นครเกาสง

07-6623656

เคาน์เตอร์บริการการจ้างงานหย่งอัน

เลขที่ 1 ถนนหย่งกง2 เขตหย่งอัน นครเกาสง

07-6245031
07-6245032

เคาน์เตอร์บริการการจ้างงานเปิ่นโจว

เลขที่ 17ถนนเปิ่นกง เขตกังซัน นครเกาสง

07-6246155

สำนักงาน(เคาน์เตอร์)บริการจัดหางานของศูนย์ฝึกอาชีพและจัดหางาน กรมแรงงาน เทศบาลนครเกาสง

สำนักงาน(เคาน์เตอร์)บริการจัดหางานของศูนย์ฝึกอาชีพและจัดหางาน กรมแรงงาน เทศบาลนครเกาสง

(มอบหมายให้ดำเนินงานโดยกระทรวงแรงงาน)

สำนักงาน(เคาน์เตอร์)

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

สำนักงานบริการจัดหางาน ฟ่งซัน

เลขที่ 235 ถนนจงซันซี เขตฟ่งชัน นครเกาสง

07-7410243

สำนักงานบริการจัดหางานกังซัน

เลขที่ 27 ถนนหมินโหย่วเขตกังซัน นครเกาสง

07-6228321

เคาน์เตอร์บริการจัดหางานหลินหยวน

ชั้น 1เลขที่ 1ถนนหวังกง เขตหลินหยวน นครเกาสง

07-6466185

เคาน์เตอร์บริการจัดหางานต้าเซ่อ

เลขที่ 1 ถนนจื่อเฉียง ตำบลต้าเซ่อ เขตต้าเซ่อ นครเกาสง

07-3539044

เคาน์เตอร์บริการจัดหางานต้าสู้

ชั้น 2 เลขที่ 158 ถนนหลงมู่ เขตต้าสู้ นครเกาสง

07-6529406

เคาน์เตอร์บริการจัดหางานเหม่ยหนง

เลขที่ 260 ถนนเหม่ยจง เขตเหม่ยหนง นครเกาสง

07-6820711

เคาน์เตอร์บริการจัดหางานลิ่วกุย

เลขที่ 16 ถนนหมินจื้อเขตลิ่วกุย นครเกาสง

07-6892488

เคาน์เตอร์บริการจัดหางานเจี่ยเซียน

เลขที่ 50 ถนนจงซัน เขตเจี่ยเซียน นครเกาสง

07-6751744

เคาน์เตอร์บริการจัดหางานเถาหยวน

เลขที่ 1ซอยเป่ยจิ้น ตำบลเถาหยวน เขตเถาหยวน นครเกาสง

07-6861336

เคาน์เตอร์บริการจัดหางานเม่าหลิน

เลขที่ 8-3ตำบลเม่าหลิน เขตเม่าหลิน นครเกาสง

07-6801385

เคาน์เตอร์บริการจัดหางานน่าหม่าเซี่ย

เลขที่ 230 ซอยต้ากวง ตำบลต๋าข่าหนูหว่า เขตน่าหม่าเซี่ย นครเกาสง

07-6701275

เคาน์เตอร์บริการจัดหางานจื่อกวน

เลขที่ 258 ถนนจื่อกวน เขตจื่อกวน นครเกาสง

07-6194849

เคาน์เตอร์บริการจัดหางานอาเหลียน

เลขที่ 94 ถนนหมินเซิง เขตอาเหลียน นครเกาสง

07-6315428

เคาน์เตอร์บริการจัดหางานหูเน่ย

เลขที่ 77 ถนนจงเจิ้ง ช่วง 2เขตเน่ยหู นครเกาสง

07-6992271

เคาน์เตอร์บริการจัดหางานเฉียติ้ง

เลขที่ 27 ถนนปินไห่ ช่วง 4เขตเฉียติ้ง นครเกาสง

07-6909738

เคาน์เตอร์บริการจัดหางานเฉียวโถว

เลขที่ 1ถนนหลงฟง เขตเฉียวโถว นครเกาสง

07-6126883

เคาน์เตอร์บริการจัดหางานหมีถัว

เลขที่ 4 ถนนจงหัว เขตหมีถัว นครเกาสง

07-6194850

เคาน์เตอร์บริการจัดหางานเน่ยเหมิน

เลขที่ 20 เน่ยเหมิน ตำบลเน่ยเหมิน เขตเน่ยเหมิน นครเกาสง

07-6674851

เคาน์เตอร์บริการจัดหางานซันหลิน

เลขที่ 6 ถนนซันเซียน เขตซันหลิน นครเกาสง

07-6774420

本頁最後更新時間:109-06-12 14:44:57