:::

Tiếng Việt

   
# 內文開始

Tôi muốn tham gia học ngh!

Các bạn cư dân mới thất nghiệp có thể tham gia các khóa họcnghềmiễn phí của Chính phủ, nâng cao kỹ năng làm việc, trong thời gian học còn nhận được phụ cấp sinh hoạt đào tạo nghề.

  • Thông tin khai giảng lớp dạy ngh

Hàng năm, Trung tâm đào tạo và việc làm đều mở nhiều khóa đào tạo cho các ngành nghề khác nhau, bao gồm quản lý kinh doanh, thẩm mỹ, làm tóc, nấu ăn, làm bánh, điều dưỡng viên, quản lý gia đình…, các thông tin tuyển sinh và cách đăng ký có thể liên hệ với các trạm (quầy) dịch vụ việc làm. Hoặc truy cập website của Trung tâm đào tạo và việc làm (www.ktec.gov.tw), Ngân hàng nhân lực công cộng thành phố Cao Hùng (app.ktec.gov.tw), Thông tin việc làm Đài Loan (www.taiwanjobs.gov.tw), hoặc gọi cho tổ trực tiếp đào tạo nghề07-7835011, tổ ủy thác đào tạo nghề07-7330823, số máy nhánh 203, 206, 208 và đường dây dịch vụ miễn phí toàn quốc (0800-777-888).

Các trạm (quầy) dịch vụ việc làm trực thuộc Trung tâm đào tạo và việc làm thuộc Cục Lao

động thành phố Cao Hùng

Trung tâm và trạm (quầy)

Địa chỉ

Điện thoại

Trung Tâm Đào Tạo và Việc Làm

Lầu 1., Số 117, đường Dapi, quận Niaosong, thành phố Cao Hùng

07-7330823

Trạm dịch vụ việc làm Qianzhen

Lầu 1., Số 6, đường Zhenzhong, quận Qianzhen, thành phố Cao Hùng

07-8220790

Trạm dịch vụ việc làm Sanmin

Lầu 10., Số 468, đường Dashun 2nd, quận Sanmin, thành phố Cao Hùng

07-3837191

Trạm dịch vụ việc làm Zuoying

Lầu 1., Số 189, đường Zhongxin, quận Zuoying, thành phố Cao Hùng

07-5509848

Trạm dịch vụ việc làm Nanzi

Lầu 2., Số 777, đường Xuezhuan, quậnNanzi, thành phố Cao Hùng

07-3609521
07-3609522

Quầy dịch vụ việc làm Qijin

Số 2, đường Qijin 3rd, quận Qijin, thành phố Cao Hùng

07-5714116

Quầy dịch vụ việc làm Nanzi

Lầu 1., Số 15, đường Jing 2nd, quận Nanzi, thành phố Cao Hùng

07-3640508

Quầy dịch vụ việc làm Qianzhen

đường giaoCentral 6th và Huanqu 1st, quận Qianzhen, thành phố Cao Hùng

07-8418227

Quầy dịch vụ việc làm Niaosong

Lầu 1., Số 117, đường Dapi, quận Niaosong, thành phố Cao Hùng

07-7331824

Quầy dịch vụ việc làm Renwu

Số 3, đường Gongye 2nd, quận Renwu, thành phố Cao Hùng

07-3749554
07-3749564

Quầy dịch vụ việc làm Daliao

Lầu 2, cửa ra số 2, ga tàu điện ngầm Daliao, thành phố Cao Hùng

07-7825009
07-7825010

Quầy dịch vụ việc làm Yanchao

Số 1, đường Zhong’an, quận Yanchao, thành phố Cao Hùng

07-6162801
07-6162810

Quầy dịch vụ việc làm Luzhu

Số 76, đường Guochang, quận Luzhu, thành phố Cao Hùng

07-6071047
07-6071074

Quầy dịch vụ việc làm Qishan

lầu 2., Số 495, đường Yanping 1st, quận Qishan, thành phố Cao Hùng

07-6623656

Quầy dịch vụ việc làm Yong’an

Số 1, đường Yonggong 2nd, quận Yong’an, thành phố Cao Hùng

07-6245031
07-6245032

Chi nhánh Quầy dịch vụ việc làm Benzhou

Số 17, đường Bengong, quận Gangshan, thành phố Cao Hùng

07-6246155


 động thành phố Cao HùngCác trạm (quầy) dịch vụ việc làm trực thuộc Trung tâm đào tạo và việc làm thuộc Cục Lao

(Được Bộ Lao động ủy quyền)

Trạm (quầy)

Địa chỉ

Điện thoại

Trạm dịch vụ việc làm Fengshan

Số 235, đường Zhongshan W., quận Fengshan, thành phố Cao Hùng

07-7410243

Trạm dịch vụ việc làm Gangshan

Số 27, đường Minyou, quận Gangshan, thành phố Cao Hùng

07-6228321

Quầy dịch vụ việc làm Linyuan

Lầu 1., Số 1, đường Wanggong, quận Linyuan, thành phố Cao Hùng

07-6466185

Quầy dịch vụ việc làm Dashe

Số 1, đường Ziqiang, quận Dashe, thành phố Cao Hùng

07-3539044

Quầy dịch vụ việc làm Dashu

lầu 2., Số 158, đường Longmu, quận Dashu, thành phố Cao Hùng

07-6529406

Quầy dịch vụ việc làm Meinong

Số 260, đường Meizhong, quận Meinong, thành phố Cao Hùng

07-6820711

Quầy dịch vụ việc làm Liugui

Số 16, đường Minzhi, quận Liugui, thành phố Cao Hùng

07-6892488

Quầy dịch vụ việc làm Jiaxian

Số 50, đường Zhongshan, quận Jiaxian, thành phố Cao Hùng

07-6751744

Quầy dịch vụ việc làm Taoyuan

Số 1, ngõ Beijin, quận Taoyuan, thành phố Cao Hùng

07-6861336

Quầy dịch vụ việc làm Maolin

Số 8-3, ngõ Maolin, quận Maolin, thành phố Cao Hùng

07-6801385

Quầy dịch vụ việc làm Namaxia

Số 230, ngõ Daguang, quận Namaxia, thành phố Cao Hùng

07-6701275

Quầy dịch vụ việc làm Ziguan

Số 258, đường Ziguan, quận Ziguan, thành phố Cao Hùng

07-6194849

Quầy dịch vụ việc làm Alian

Số 94, đường Minsheng, quận Alian, thành phố Cao Hùng

07-6315428

Quầy dịch vụ việc làm Hunei

Số 77, Đoạn số 2, đường Zhongzheng, quận Hunei, thành phố Cao Hùng

07-6992271

Quầy dịch vụ việc làm Qieding

Số 27, Đoạn số 4, đường Binhai, quận Qieding, thành phố Cao Hùng

07-6909738

Quầy dịch vụ việc làm Qiaotou

Số 1, đường Longfeng, quận Qiaotou, thành phố Cao Hùng

07-6126883

Quầy dịch vụ việc làm Mituo

Số 4, đường Zhonghua, quận Mituo, thành phố Cao Hùng

07-6194850

Quầy dịch vụ việc làm Neimen

Số 20, Neimen, quận Neimen, thành phố Cao Hùng

07-6674851

Quầy dịch vụ việc làm Shanlin

Số 6, đường Shanxian, quận Shanlin, thành phố Cao Hùng

07-6774420

本頁最後更新時間:109-06-12 14:42:09